Kasteel de Haar

Corona maatregelen

Mededelingen

per 8 mei 2020

Stichting Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland en behoort tot de internationale top van historische buitenhuizen. Een bezoek aan Kasteel de Haar en haar bijzondere park voert bezoekers terug naar de hoogtijdagen van het kasteel en haar bewoners en de enorme rijkdom waarin de internationale jetset aan het begin van de 20ste eeuw leefde. De Haar toont de on-Nederlandse weelde waarin de bewoners en hun gasten leefden met een schat aan kunst- en cultuurhistorie.

Kasteel de Haar staat in de top-20 van Nederlandse musea met het grootste aantal bezoekers. Stichting Kasteel de Haar ontvangt geen Rijks- en Provinciale of Gemeentesubsidies voor de museale taak. De Haar is volledig aangewezen op eigen inkomsten uit kaartverkoop, activiteiten en evenementen.

Het overgrote deel van onze inkomsten is als gevolg van Coronacrisis weggevallen. Om de komende maanden aan onze betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen en het hoogstnoodzakelijke beheer te kunnen blijven uitvoeren, heeft Stichting Kasteel de Haar drastische maatregelen moeten nemen om investeringen en andere uitgaven te temporiseren en waar mogelijk kosten te minimaliseren of te vermijden. Onderstaande maatregelen 1 en 4 zijn daar een voorbeeld van.

Verreweg de meeste bezoekers reageren begripvol en positief op onze maatregelen en op de beperkte openstelling van ons park. Ook gedragen zij zich voorbeeldig en nemen zij de veiligheidsregels van de overheden goed in acht. Wij willen hen daarvoor hartelijk bedanken. Het park van Kasteel de Haar zal voor u openblijven zolang dat financieel haalbaar en van overheidswege toegestaan is.

Zij die Kasteel de Haar in deze moeilijke tijd financieel willen steunen, kunnen dit doen via deze link:
https://www.kasteeldehaar.nl/over-de-haar/stichting/schenkers of gebruik onderstaande QR code voor een tikkie.

Wij zijn blij met alle donaties, groot of klein! 

Maatregelen

per vrijdag 8 mei 2020
 1. Het park is via onze hoofdentree, Kasteellaan 1, Haarzuilens, zo lang als mogelijk beperkt open voor bezoekers. Openingstijden: 09:00 – 17:00 uur. Er is geen avondopenstelling.
 2. Tickets voor het park kunnen alleen gekocht worden onze webshop. Andere aankopen zijn via de webshop momenteel niet mogelijk. Er wordt geen contant geld geaccepteerd. Entree van het park is uitsluitend en alleen toegankelijk met een geldig enteebewijs (uitgeprint of via QR code beschikbaar op de telefoon).
 3. Bezoekers wordt verzocht om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren.
 4. Het Kasteel is 1 juni vanaf 12:00 uur weer geopend.
 5. Horecagelegenheid het Tuynhuis is van maandag t/m zondag geopend van 11:00 – 16:00 uur. Let wel het is alleen mogelijk het TO GO te bestellen.
 6. Voor vragen over het Coronavirus verwijzen wij naar de informatie van het RIVM
 7. Bekijk hier het hygieene protocol

Anetta de Jong
Directeur Kasteel de Haar
 

UPDATED INFORMATION

8 May 2020

 De Haar Castle is the largest and most luxurious castle in the Netherlands and one of the top European historic houses. A visit to De Haar Castle will take you back to the glory days of the castle and will show you the breath-taking splendour that surrounded the international rich and famous in the early 20th century. You will be amazed by the very un-Dutch luxury in which the Van Zuylen family and their guests lived amidst a wealth of history and art.

De Haar Castle ranks among the top twenty most visited Dutch museums. De Haar Castle is a private foundation and does not receive any regular subsidies from local or central government. The foundation is a non-profit organization and depends entirely on its revenues from ticket sales, activities and events.

Our revenues have fallen dramatically due to the corona crisis. In order to meet our financial obligations in the coming months and to continue essential maintenance, the Park has had to take drastic measures to postpone investments and other expenditure and to cut costs where possible. This has led to measures such as those listed below under 1 and 4.

Most visitors have reacted positively and with great understanding to our measures and to the limited opening of our park. They have shown exemplary behaviour in complying with the social distancing rules imposed by the government. We appreciate this very much. The park of De Haar Castle will stay open for you as long as this is financially viable and permitted by the government.

If you would like to support the Park in these hard times, please use the link https://www.kasteeldehaar.nl/over-de-haar/stichting/schenkers or you can use this QR code. 

All donations, big and small, are very welcome!

Measures

from Friday 8 May 2020
 1. The park can be entered by the main entrance, Kasteellaan 1, Haarzuilens. It will remain open for visitors as long as possible. Opening hours are 09:00 – 17:00. The park is closed at night.

  2. Tickets for the park can only be bought in our web shop. No other purchases can be made in the web shop for the time being. Cash payments are not accepted. The park can only and exclusively be entered with a valid entry ticket (printed or as a QR code on a mobile phone).

  3. Visitors are required to keep 1.5 metres distance from each other.

  4. The Castle will remain closed until further notice.

  5. Café Het Tuynhuis is open Mondays through Sundays from 11:00 – 16:00 hours. All orders are TO GO.

  6. For questions about the corona virus we refer to the information of the RIVM, the Dutch National Institute for Public Health and Environment.

  7. Download our hygiene protocol 

  Anetta de Jong

  Director De Haar Castle