Brak in 1907 – rijtuigenproject De Haar deel 3

Door: Mario Broekhuis

De jachtbreak van Kasteel de Haar ligt inmiddels volledig uit elkaar in de werkplaats. Terwijl Maria Stolk zich op de stoffering stort, heeft haar echtgenoot Piet de disselboom van het rijtuig weer pas gemaakt en repareert scheuren in het hout.  

“De wasdoekimitatie is klaar. Het is een nieuw proces dat ik heb gebruikt, maar het is afwachten of ik straks bij het verwerken er nog steeds positief over ben. Maar het ziet er nu goed uit”, zegt restaurateur Maria Stolk als ze een oude, verloren gegane techniek opnieuw uit probeert te vinden. Het ambacht van de rijtuigfabrikant in leven houden is een belangrijke doelstelling van het project voor De Haar. Het wasdoek is nodig voor het herstel van de twee lappen lakense stof, de zogenaamde volants, die aan de zittingen van de jachtbreak hangen. De lappen zijn voorzichtig gedemonteerd en gereinigd met wasmiddel en gedemineraliseerd water. De restaurateur ontdekte daarbij iets bijzonders: aan de binnenkant van de ene staat met potlood geschreven ‘Brak Baron de Zuilen 619’ en in de andere staat ‘Brack … .. Zuylen’, met helemaal onderaan 14 of 19-01-1907.  Het jaartal 1907 kan het van een reparatie zijn. ‘Brak’ is ongetwijfeld een verbastering van break; de vroegere stoffeerder was wel een vakman maar geen groot schrijver. Van de stoffering is verder nog de bekleding van een rugleuning overgebleven. Ook dat blauwe laken krijgt een reinigingsbeurt en Maria dicht de kleine gaatjes die er in zijn ontstaan. Maar daarna is het even gedaan in de stoffeerderij. De moeilijke keuze voor welk type kussen wordt opgeschoven, want Maria schrijft in het voortgangsrapport:  “Geconstateerd dat het Engelse laken niet aan mijn kwaliteitseisen voldoet. Het is prachtig op de rol, maar bij een testje pluist het heel snel aan het oppervlak. Ik ben nu op zoek naar ander materiaal. Dat is de eerste reden dat ik gestopt ben met de stoffering. Het werk is dus compleet omgedraaid. De kussens komen nu pas veel later.”

Lees ook deel 4 van het rijtuigenproject door Mario Broekhuis

Mario Broekhuis (51), afgestudeerd in de rentmeesterij, voelt zich helemaal thuis op een historische buitenplaats als De Haar. Hij weet bovendien ales van rijtuigen en kan daar heerlijk over vertellen. Vandaar dat Mario op deze pagina ons een maandelijkse update geeft van het verloop van de restauratie van drie rijtuigen voor De Haar. De drie rijtuigen in dit project komen uit het beheer van Borg en Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord en gaan over in langdurig bruikleen door Kasteel de Haar. Dit project is mede mogelijk gemaakt VZW Pater Davids, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSBfonds, de Stichting Bonhomme Tielens en Stichting kasteel de Haar. De Stichting Hippomobiel Erfgoed begeleidt de uitvoering en verzorgt de communicatie.