Grote zorgen toekomst museale kastelen & historische buitenplaatsen

Bron: Persbericht sKBL

Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen & Landgoederen (sKBL) doet met de besturen & directies van museaal benutte Nederlandse kastelen & historische buitenplaatsen een dringend beroep op minister Van Engelshoven (OCW) voor hulp en ondersteuning. Deze groep van circa 75 huizen dreigen nu tussen de wal en het schip te raken in de beschikbare noodmaatregelen. De meeste van deze stichtingen & organisaties zijn zeer afhankelijk van publieksinkomsten en worden in hun voortbestaan bedreigd. Gelet op hun grote maatschappelijke en sociaal-regionale waarden verdienen zij alle steun.
Hier leest u de verzonden brief aan de minister.  

Maatschappelijke, organisatorische en financiële gevolgen

KBL genieten bij een groot publiek veel waardering. Alle huizen betreuren nu dan ook, dat zij hun maatschappelijke en educatieve diensten niet kunnen uitoefenen. Bovendien missen zij de inzet van hun vrijwilligers zeer. In ons land zijn meer dan 10.000 mensen vrijwillig actief op een kasteel of historische buitenplaats. Zonder inkomsten en vrijwilligersinzet zijn vele museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen in hun voortbestaan bedreigd. Door het wegvallen van entreegelden en de annulering van vrijwel alle evenementen ontberen inkomsten, maar gaan de uitgaven voor instandhouding en personeel onverminderd voort. De 1.5 meter regeling is in deze huizen met de vaak kleine vertrekken, smalle trappenhuizen en entrees niet of nauwelijks te realiseren. Hoe ziet hun toekomst er dan uit?

Cultureel ondernemerschap

De sector is vanouds creatief en ondernemend en dat komt de huizen nu wel goed van pas. Op veel huizen biedt men digitale publiekspresentaties van bijzondere collecties aan en/of worden verhalen tot leven gebracht. Ook zijn die kanalen van nut bij het onderhouden van de contacten met de essentiële groepen vrijwilligers. Voorts werken de huizen hard aan protocollen voor heropenstelling.

Verzoek om steun

Naast het al beschikbare nood- en steunpakket wordt een dringend verzoek gedaan voor maatregelen die museaal benutte kastelen & historische buitenplaatsen met hun parken en historische tuinen ondersteunen in hun voortbestaan. Een wens is het versoepelen van de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) van 60% naar 80%. Ook is hulp gewenst bij het toepassen van de 1.5 meter maatregel voor heropenstelling, zoals contactloze oplossingen (kaartverkoop, audiotours) en extra veiligheids- en hygiënemaatregelen. sKBL roept gemeenten en provincies op tot coulance te bewegen bij huurafdrachten en zoekt de steun van particuliere fondsen. De brief waarin sKBL een beroep op de minister van OCW doet is medeondertekend door het Geldersch Landschap & Kastelen, Kasteel De Haar, Kasteel Twickel, Kasteel Duivenvoorde, Huygens’Hofwijck, Middachten, de Fraeylemaborg en talrijke andere publiekstoegankelijke huizen in het hele land.