Kasteel de Haar ontvangt grote donatie van het Kickstart Cultuurfonds voor het corona-proof maken van het museum

 

De BankGiro Loterij heeft samen met een aantal grote private fondsen het tijdelijke Kickstart Cultuurfonds opgericht, bedoeld om de culturele sector te ondersteunen bij aanpassingen in de 1,5 metersamenleving. Kasteel de Haar hoort bij de eerste musea die een donatie ontvangen vanuit dit Kickstart Cultuurfonds. Voor de heropening in juni heeft het Kasteel drastische maatregelen getroffen om te voldoen aan de anderhalvemeter-maatregelen. Direct gevolg hiervan is ook een aanzienlijke daling van het aantal bezoekers.

Kasteel de Haar is in juni weer opengegaan na de sluiting van alle musea sinds half maart. Het kasteel heeft alle zeilen moeten bijzetten om zich daarbij aan de anderhalvemeter-regels te kunnen houden. Financiële middelen daarvoor ontbraken, waardoor veel met improvisatie tot stand is gekomen. Dankzij de donatie van het Kickstart Cultuurfonds kunnen nu ticketautomaten worden aangeschaft, informatieborden en wegwijzers worden gemaakt en kan de eenrichtingsroute in het kasteel worden verbeterd. Ook kan extra toezicht worden aangesteld ter vervanging van vrijwilligers uit de risicogroepen.

Bezoekers mogen nu zo lang blijven als ze willen

Deze aanpassingen zijn nodig zodat daardoor meer mensen het kasteel kunnen bezoeken. Door de anderhalvemeter-maatregelen moest de capaciteit van het kasteel beperkt worden en moeten bezoekers bijvoorbeeld een tijdslot reserveren; de kassa’s van het kasteel waren daar niet geschikt voor. Binnen het kasteel mogen bezoekers zo lang blijven als ze willen, maar bezoekers moeten wel een vaste eenrichtingsroute volgen en vanzelfsprekend is het aantal bezoekers per ruimte aan een maximum gebonden.

Grote gevolgen inkomsten

Het lagere bezoekersaantal door de anderhalvemeter-maatregelen heeft grote gevolgen voor de inkomsten van het kasteel, wat tot gevolg heeft dat het onderhoud van het kasteel, het park en de collectie in gevaar komen. Voor de toekomst van het kasteel is het daarom van belang om, binnen de geldende beperkingen, het aantal bezoekers wel zo hoog mogelijk te laten zijn.

Het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector was alleen bedoeld voor gesubsidieerde instellingen. Kasteel de Haar valt daar niet onder, net als een groot aantal andere musea in Nederland. Dankzij het Kickstart Cultuurfonds is het nu toch mogelijk de benodigde maatregelen te nemen en in deze voor alle musea moeilijke situatie de bezoekers goed en gastvrij te blijven ontvangen.