De restauratie van “De Reixach”

De restauratie van het altaarstuk

Baron Etienne van Zuylen en zijn vrouw Hélène de Rothschild verkregen het centrale paneel van een altaarstuk van de Valenciaanse kunstenaar Joan Reixach (ca. 1411 – 1482). ‘De Reixach’ toont een tronende Maria met Kind en een kruisigingsscène. Het werk hing jarenlang prominent boven het bed van de baron.

Archieffoto van het altaarstuk boven het bed van de baron.

De Tronende Madonna met kind van Joan Reixach.

Ander werk van Joan Reixach bevindt zich momenteel in de meest toonaangevende Spaanse musea. Het is dan ook heel bijzonder dat een schilderij van Reixach zich in het Nederlands Openbaar Kunstbezit bevindt! Het is niet alleen een topstuk, maar ook het enige voorbeeld van Spaanse kunst uit deze periode in Nederland.

Momenteel verblijft het altaarstuk, geschilderd op een houten paneel, in het restauratieatelier van Melissa Daugherty voor een uitgebreid conserveringsproject. Samen met Marya Albrecht en Gert van Gerven, en bijgestaan door een vooraanstaand comité van aanbeveling onderzoekt zij het kunstwerk.

We hopen door middel van materiaaltechnisch en archiefonderzoek meer te weten te komen over de maker, de herkomst en de eigendomsgeschiedenis van dit altaarstuk. Misschien komen we zelfs eventuele zijpanelen op het spoor?

Met steun van de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar VriendenLoterij Restauratiefonds).

Volg hier de laatste updates

Verslag rechtstreeks vanuit het atlier