Familie(geschiedenis)

Vanaf 1250 komt de naam Van Zuylen voor in relatie tot in die tijd gebouwde kastelen. Zij dragen allemaal het wapen van de Van Zuylens, oorspronkelijk de drie ‘zuilen’ van keel (rood) op een veld van zilver (wit). De heraldische ‘zuilen’ kunnen ook worden teruggevonden in Kasteel de Haar, vaak in combinatie met de ‘ruiten’ van het geslacht Van de Haar.

Binnen enkele generaties zijn er vijftien takken Van Zuylen, verspreid over de hele provincie. In de loop van de vijftiende eeuw bezetten de talrijke leden van de familie allerlei sleutelposities op ambtelijk en militair terrein in het Sticht van Utrecht. De meeste van de vijftien takken sterven uit, behalve de tak Van Zuylens, die het kleine Kasteel Nijevelt in Vleuten in bezit heeft. De katholieke tak verhuist naar de Zuidelijke Nederlanden. Uit deze linie (lijn) van de familie stamt baron Etienne, die het kasteel eeuwen later weer zou laten herbouwen.

Het nageslacht van Josina van de Haar en Dirk van Zuylen sterft uit in de 17e eeuw, waardoor het kasteel vererft op de Zuid-Nederlandse familie Van Stembor. Een dochter Antonia van Stembor huwt echter Rudolf van Zuylen van Nijevelt. Wanneer hun zoon Anthony in 1801 kinderloos sterft, wordt De Haar nagelaten aan een verre neef wiens kleinzoon baron Etienne zou worden: de herbouwer van het kasteel. In deze tijd wordt het kasteel niet bewoond en vervalt het tot een ruïne.

In 1887 trouwt baron Etienne met de steenrijke Franse barones Hélène de Rothschild. Hij ontmoet zijn toekomstige vrouw op een ‘bal-masqué’ in Parijs, waar hij verkleed als Hercules een onvergetelijke indruk op haar maakt. Ondanks het feit dat beide families tegen het huwelijk zijn, is met deze ontmoeting het lot van De Haar bezegeld. De droom van de baron kan worden verwezenlijkt: het laten herbouwen van het familiekasteel als eerbetoon aan zijn roemrijke voorvaderen.

De baron en barones houden zich niet alleen bezig met de architectuur, maar ook met de inrichting van het kasteel. Samen met zijn vrouw maakt de baron grote reizen. Een daarvan voert hen aan het begin van de vorige eeuw naar het Midden en Verre Oosten. Van deze reis brengen zij allerlei kostbaarheden mee, waaronder veel antiek Chinees en Japans keramiek. Van internationaal befaamde antiquairs worden ook kunstvoorwerpen aangekocht.

Die verzamelwoede is ook barones Hélène de Rothschild van huis uit niet vreemd. Zij stamt uit een – al in de tijd van Napoleon – belangrijk geslacht van internationale financiers. In heel Europa bouwen de Rothschilds in de 19e eeuw grote kastelen en buitenhuizen, die zij vullen met prachtige verzamelingen op het gebied van porselein, zilver, schilderkunst, wandtapijten en meubelkunst.

Baron Etienne en barones Hélène krijgen twee zonen, Hélin en Egmont. De oudste zoon Hélin komt op 24-jarige leeftijd om het leven tijdens een tragisch auto-ongeluk, waarna Egmont het kasteel erft. Als diplomaat en ambassadesecretaris zet hij de familietradities op vrij sobere wijze voort. De septemberbewoning krijgt een echte revival wanneer zijn zoon Thierry het kasteel erft. Onder leiding van Thierry wordt het kasteel een gewilde hotspot voor de internationale jetset met gasten als Coco Chanel, Brigitte Bardot en Maria Callas. Baron Thierry overlijdt begin 2011. Het is nu aan zijn vijf dochters om de roemrijke familiegeschiedenis in ere te houden.