Meer dan alleen vrijwilligerswerk

Meer dan alleen vrijwilligerswerk

Naast het vrijwilligerswerk zijn er nog allerlei uitjes, werkgroepen en extra taken waar vrijwilligers zich voor aan kunnen melden. Zo kan iedereen voldoening halen uit zijn functie op het kasteel. De een vind het genoeg om alleen zaalgids te zijn, de ander neemt daarnaast zitting in de vrijwilligersraad, neemt deel aan een werkgroep of loopt rondleidingen in een andere taal dan het Nederlands.

ACTIVITEITEN

Een borrel, een excursie, de dag van de vrijwilliger. Jaarlijks zijn er verschillende activiteiten waar vrijwilligers met heel veel zin naar uitkijken. Leuke activiteiten die (door en) voor vrijwilligers worden georganiseerd. Als hoogtepunt is er elk jaar een groot vrijwilligersfeest.

Verbreding

Natuurlijk is het mogelijk verschillende functies naast elkaar te doen. Vrijwilligers die dat willen kunnen zich ook, naast hun kernta(a)k(en) als vrijwilliger, aansluiten bij de vrijwilligersraad of een werkgroep. Op het moment zijn er verschillende werkgroepen: kwaliteitsborging, instructiegidsen, excursies, foto’s, kennis en lezingen. Deze laatste groep organiseert twee keer per jaar een lezing over een kasteelgerelateerd onderwerp. Alle vrijwilligers die dat willen mogen aansluiten om hun kennis te verbreden.

Verdieping

Binnen een functie is het mogelijk om je als vrijwilliger verder te verdiepen. Bij de ene vrijwilligersfunctie zijn daar meer mogelijkheden voor dan bij de andere. Veel zaalgidsen willen bijvoorbeeld ook graag groepsrondleidingen doen. Eerst oefenen zij daarmee in het Nederlands. Dit kan een rondleiding op de normale route zijn, maar ze kunnen zich ook verdiepen in een themaroute. Daarna kunnen ze, als ze dat willen, nog een stukje verdergaan. De één specialiseerd zich als gids voor basisscholen, de ander als gids Engels, Spaans, Italiaans, Russisch of zelfs een combinatie daarvan.

MEER INFORMATIE?