Vandaag geopend: 11.00 - 17.00 uur Open today: 11.00h - 17.00h

ANBI

ANBI-registratie van hoofd-en exploitatiestichting

Stichting Kasteel de Haar en Stichting Exploitatie Kasteel de Haar zijn geregistreerd als culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen).

 

Stichting Kasteel de Haar
Kasteellaan 1
3455 RR Haarzuilens
T: (030) 6778515
E: informatie@kasteeldehaar.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8073.49.707
KvK: 412.65.444

Stichting Kasteel de Haar is eigenaar van Kasteel de Haar, het park, de bijgebouwen en sinds 2012 ook de collectie van het kasteel. De Stichting heeft ten doel om dit cultuurhistorisch monument te doen voortbestaan en voor het publiek toegankelijk te houden. De stichting tracht dit doel met name te bereiken door het in eigendom houden, restaureren en onderhouden van de gebouwen, het park en de collectie. De publieksfunctie wordt uitgevoerd door een daartoe apart opgerichte stichting, Stichting Exploitatie Kasteel de Haar.

Het bestuur van de stichting bestaat uit een even aantal bestuursleden, waarvan de helft (bestuursleden A) wordt benoemd door de bloedverwanten in rechte lijn van baron Van Zuylen van Nijevelt van de Haar en de andere helft (bestuursleden B) wordt benoemd door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. In de even jaren wordt de voorzitter door de bestuursleden A uit hun midden benoemd, in de oneven jaren wordt de voorzitter door de bestuursleden B uit hun midden benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester aan. De directeur (niet-bestuurder) van de stichting fungeert als secretaris.

Bestuursleden A:
dhr. J.J. de Graeff (voorzitter in de even jaren)
mevr. A.M.H. Watson – van Zuylen van Nijevelt
mevr. H.C. van Zuylen van Nijevelt
mevr. N. David Weill

Bestuursleden B:
dhr. K.E.J. Dijk (voorzitter in de oneven jaren)
dhr. M.G.A.C. van den Tweel
dhr. F. Rövekamp (penningmeester)
dhr. K. Strijbis

Directeur:
mevr. A.E.M de Jong

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Het beleidsplan 2011-2020 kunt u  hier downloaden.

Voor een verslag van de activiteiten en de financiële toelichting verwijzen wij naar ons jaarverslag.

 

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar
Kasteellaan 1
3455 RR Haarzuilens
T: (030) 6778515
E: informatie@kasteeldehaar.nl
RSIN/fiscaal nummer: 8103.31.858
KvK: 301.74.063

Stichting Exploitatie Kasteel de Haar heeft ten doel het kasteel, het park, de bijgebouwen en de collectie op verantwoorde wijze toegankelijk te houden voor publiek. In het kasteel gebeurt dit d.m.v. rondleidingen, daarnaast is het park toegankelijk en worden er regelmatig evenementen georganiseerd op het terrein. Ook wordt het kasteel in de avonduren enkele malen per jaar verhuurd voor ontvangsten. De exploitatie van de horeca is uitbesteed aan een pachter.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier bestuursleden, waarvan de helft (bestuursleden A) wordt benoemd door de bestuursleden A van Stichting Kasteel de Haar en de andere helft (bestuursleden B) wordt benoemd door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Eén bestuurder A dient tevens bestuurder A bij Stichting Kasteel de Haar te zijn, één bestuurder B dient tevens bestuurder B bij Stichting Kasteel de Haar te zijn. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester aan. De directeur (niet-bestuurder) van de stichting fungeert als secretaris.

Bestuursleden A:
dhr. J.J. de Graeff (voorzitter in de even jaren)
mevr. S.N.G. Watson

Bestuursleden B:
dhr. K.E.J. Dijk (voorzitter in de oneven jaren)
vacature

Directeur:
mevr. A.E.M. de Jong

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Stichting Exploitatie Kasteel de Haar is niet gebonden aan een CAO. Voor wat betreft de salarissen van het personeel in dienst bij de stichting wordt ernaar gestreefd de functies in te schalen en de loonontwikkelingen te volgen van de CAO voor de Verblijfsrecreatie. Voor de pensioenregeling is Stichting Exploitatie Kasteel de Haar aangesloten bij BPL. De vrijwilligers ontvangen uitsluitend een reiskostenvergoeding.

 

Het beleidsplan 2011 – 2020 kunt u hier downloaden

Voor een verslag van de activiteiten en de financiële toelichting verwijzen wij naar ons jaarverslag.

Blijf op de hoogte, schrijf u in voor de nieuwsbrief en vul hieronder uw e-mailadres in:

Adres en contact