Fondsen

Financiële steun van diverse fondsen en overheidsinstellingen

Stichting Kasteel de Haar Utrecht ontvangt geen structurele Rijks- en Provinciale- of Gemeentesubsidies. De Haar is volledig aangewezen op eigen inkomsten uit kaartverkoop, activiteiten en evenementen. Voor eenmalige projecten zoals restauraties, herinrichtingen, of collectieoverdracht werft Kasteel de Haar financiële steun bij diverse fondsen en overheidsinstellingen.

 

Restauratie Grote Cour en Kippentuin (2015)
Kasteel de Haar is in het voorjaar van 2015 gestart met het sluitstuk van de grootschalige park- en tuinrestauratie. Het park van Kasteel de Haar is 100 jaar geleden onder leiding van de tuinarchitect Henri Copijn aangelegd. Het is bijzonder vanwege de gekozen eclectische verschijningsvorm met zowel geometrische patronen als delen in landschapsstijl. Het sluit geheel aan bij de ideeënwereld van de toenmalige opdrachtgever baron Van Zuylen van Nijelvelt en zijn architect Pierre Cuypers. De restauratie van het park draagt bij aan het totaalbeeld van kasteel, collectie, park & tuinen als ‘Gesamtkunstwerk’. In 2015 zijn het Grote Cour (het voorplein van het kasteel), de Menagerie en een deel van het entreegebied gerestaureerd.

Het Grote Cour, in de vorm van vijf spaken van een wagenwiel, was in slechte staat. Er zijn verzakkingen ontstaan mede als gevolg van de grootschalige restauratie aan het kasteel zelf en delen waren onbegaanbaar. Paden lagen niet meer zoals ze ooit bedoeld zijn en het oorspronkelijke ontwerp en de zichtlijnen waren niet meer zichtbaar. Met de restauratie van het Grote Cour zijn de vijf paden van het wagenwiel weer begaanbaar gemaakt zoals tuinarchitect Copijn het in het oorspronkelijke ontwerp bedoeld heeft. De restauratie sluit tevens aan bij de veranderde eisen voor tuinonderhoud. Zo werd er bijvoorbeeld cortenstaal toegepast om paden recht en breed te houden zodat bezoekers er weer met z’n tweetjes naast elkaar kunnen wandelen, naar idee en ontwerp van Copijn, en wordt de afwatering verbeterd.

De Menagerie (letterlijk: ‘Dierentuin’, maar op De Haar ook wel ‘Kippentuin’ genoemd) en het aangrenzende entreegebied zijn ook gerestaureerd. In de Menagerie, ooit ontworpen als miniatuur landschapspark, zijn bijvoorbeeld de oorspronkelijke watergangen hersteld. Na afronding van het sluitstuk van deze grootse parkrestauratie beschikt de Provincie Utrecht over een voor Nederland uniek monument.

De parkrestauratie is mede mogelijke gemaakt door het VSB fonds, Stichting Dioraphte, het Prins Bernhard Cultuurfonds (met bijdragen van het Osieck-Winkelman Fonds en het Pfältzer-Birnie Fonds), de Provincie Utrecht (fonds Erfgoedparels) en Stichting Kasteel de Haar.

 

Restauratie Châtelet (2013-2015)
Het Châtelet, letterlijk ‘klein kasteel’, ligt direct naast het kasteel. Het Châtelet is ontworpen als poortgebouw, waar alle techniek in het kasteel bediend werd zoals de stoomverwarming, de wateraanvoer en de elektra. Ook werden extra gastenverblijven gecreëerd en kreeg de rentmeester in dit gebouw zijn vertrekken. Tegenwoordig zijn in het Châtelet de privéverblijven van de familie van Zuylen van Nijevelt van de Haar gevestigd en ook nu nog zijn de technische installaties van het kasteel ondergebracht in het Châtelet.

Van 2001 tot en met 2011 is Kasteel de Haar gerestaureerd. De restauratie was ‘klaar’, omdat het geld schoon op was. Maar het Châtelet was nog altijd niet gerestaureerd. Met de nieuwe kanjersubsidie die in september 2012 beschikbaar kwam en de door de Provincie Utrecht beschikbaar gestelde subsidie kon Kasteel de Haar dit laatste onderdeel van de restauratie uitvoeren. Stichting Kasteel de Haar is bijzonder dankbaar dat dankzij deze bijdragen de buitenplaats Kasteel de Haar volledig behouden kan blijven voor de toekomst.

De restauratie van het Châtelet is mede mogelijk gemaakt door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Utrecht .

 

Restauratie Kerkeiland (2013)
Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt van De Haar besloot niet alleen zijn voorvaderlijk kasteel tussen 1892-1912 te laten herbouwen, maar tegelijkertijd ook de Kapel als slotkapel. De Kapel staat op het kerkeiland. Met de restauratie van het kerkeiland in het 2013 wordt de mogelijkheid gecreëerd voor bezoekers om de Kapel heen te lopen, er is een pad aangelegd en nieuw gras ingezaaid.

De restauratie van het kerkeiland is mede mogelijk gemaakt door het VSB Fonds, Stichting Zabawas, en eigen middelen van Stichting Kasteel de Haar.

 

Collectieoverdracht (2012)
Kasteel de Haar kreeg in november 2012 de kunstcollectie van de familie van Zuylen van Nijevelt van de Haar in eigendom. De collectie bestaat uit een bijzonder groot aantal zeer waardevolle objecten en verzamelingen, zoals tapijten, schilderijen, zilverwerk, livreien etc.

Met deze overdracht is voorkomen dat de collectie van wijlen Thierry baron van Zuylen van Nijevelt van de Haar over de wereld in ‘vreemde’ handen zou komen en wordt gegarandeerd dat de collectie behouden blijft voor Kasteel de Haar en Nederland en kan het publiek kennis blijven maken met de ‘schatten’ van Kasteel de Haar.

 

De collectieoverdracht is mede mogelijke gemaakt door:
Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, BankGiro Loterij, Mondriaanfonds, VSB Fonds, SNS Reaal Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, KF Heinfonds, MAOC Gravin van Bylandt Stichting, Eigen bijdrage van Stichting Kasteel de Haar.

 

Restauratie kasteel (2001-2011)
De restauratie van Stichting Kasteel de Haar is voltooid in 2011. Om alles weer in volle luister te herstellen en voor de toekomst te behouden was veel geld nodig. Kasteel de Haar heeft hiervoor eigen middelen ingezet en Rijkssubsidie ontvangen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Restauratie Park & Tuinen (2008-2010)
Het park van Kasteel de Haar is 100 jaar geleden onder leiding van de tuinarchitect Henri Copijn aangelegd. Het is bijzonder vanwege de gekozen eclectische verschijningsvorm met zowel geometrische patronen als delen in landschapsstijl. Het sluit geheel aan bij de ideeënwereld van de toenmalige opdrachtgever baron Van Zuylen van Nijelvelt en zijn architect Pierre Cuypers.

De restauratie van het park heeft bijgedragen aan het totaalbeeld van kasteel, collectie, park & tuinen dat oorspronkelijk werd beoogd en uitgevoerd (‘Gesamtkunstwerk’). Het herstel van het park is een onlosmakelijk deel van de restauratie van het kasteel.

 

Romeinse Tuin en Hertenkamp (2010)
Bij de restauratie van de Romeinse Tuin zijn de paden naar de oorspronkelijke breedte teruggebracht. In de Hertenkamp worden damherten gehouden, de populatie varieert van 20 tot 30 stuks. Het restauratieproject heeft oa de waterhuishouding verbeterd waardoor het dierenwelzijn is toegenomen en ook kunnen de herten nu binnen het terrein verkampt worden. Deze restauratie is mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het VSB Fonds en de Provincie Utrecht.

 

Rozentuin-Buxustuin (2008)
De rozentuin en buxustuin zijn aangelegd door architect Henri Copijn in 1896. Door de jaren heen waren er diverse aanpassingen gedaan aan de beiden tuinen, waardoor het oorspronkelijke ontwerp vervaagd was. Met de restauratie is de rozen- en buxustuin teruggebracht naar het oorspronkelijke ontwerp. De restauratie is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van: VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht.

 Vereniging Rembrandt/Nationaal Fonds Kunstbezit, Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, BankGiro Loterij, Mondriaanfonds, VSB Fonds, SNS Reaal Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, KF Heinfonds, MAOC Gravin van Bylandt Stichting, Rijksdienst Cultureel Erfgoed / Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Stichting Zabawas, ANWB Fonds