Fondsen

Financiële steun van diverse fondsen en overheidsinstellingen

Stichting Kasteel de Haar ontvangt voor de openstelling als museum geen Rijks-, Provinciale of Gemeentesubsidies. De Haar is daarvoor aangewezen op eigen inkomsten uit kaartverkoop, activiteiten en evenementen. Voor eenmalige projecten zoals restauraties, herinrichtingen of collectieoverdracht werft Kasteel de Haar financiële steun bij diverse fondsen en overheidsinstellingen. Voor meerjarig regulier onderhoud aan de monumenten ontvangt De Haar Rijkssubsidie in het kader van de subsidieregeling instandhouding monumenten.

Sinds het jaar 2000 hebben vele particuliere en overheidsfondsen projecten van De Haar ondersteund.
Recente projecten met ondersteuning staan hieronder beschreven.

Gevolgen van de Coronapandemie
Kasteel de Haar heeft gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van het Rijk, wat bijdroeg aan het zoveel mogelijk in dienst houden van de medewerkers terwijl het kasteel gesloten was.
Kasteel de Haar heeft daarnaast een tegemoetkoming ontvangen voor de inkomstenderving als gevolg van de Corona-pandemie vanuit de regelingen voor private musea van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. Deze regelingen zijn uitgevoerd door het Mondriaanfonds.

De noodzakelijke aanpassingen als gevolg van het Museumprotocol voor verantwoord bezoek tijdens de pandemie zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd met financiële ondersteuning van het Kickstart Cultuurfonds.
Dankzij de Coronaregeling Medewerkers Collectiebeleid van het Mondriaanfonds heeft Kasteel de Haar een collectiemedewerker kunnen aanstellen.

Restauratie Rijtuigen
De restauratie van vijf van de oorspronkelijke dertien rijtuigen van De Haar is gestart in 2018 en wordt in 2022 afgerond. Deze restauraties worden mede mogelijk gemaakt door VZW Natuurbehoud Pater David, het Mondriaanfonds, het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Bonhomme Tielens.

Restauratie Kruisvijver
De restauratie van de Kruisvijver is gestart in 2019 en wordt in 2021 afgerond. Deze restauratie wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds Erfgoedparels van de Provincie Utrecht.

Gastvrij op De Haar
Het project Gastvrij op De Haar, waarbij personeel en vrijwilligers getraind worden in de wijze waarop bezoekers worden ontvangen, wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds.

Torendol
De expositie en rondleiding Torendol was gepland voor het voorjaar van 2020 en is vanwege de sluiting van de musea als gevolg van de pandemie uitgesteld naar 2021. Torendol omvat een kunst- en architectuurexpositie door het hele kasteel, geschikt voor jong en oud, met daarnaast een actieve en interactieve multimediafamilie-tour (met augmented reality) door de torens, weergangen en zolders van Kasteel de Haar.
Torendol is mogelijk gemaakt met steun van het Elise Mathilde Fonds, het KF Heinfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fentener van Vlissingen Fonds.

Toegang park voor minder validen
In 2021 zijn de deuren om het entreegebouw te verlaten en het park in te komen aangepast ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid voor minder validen. Dit is mogelijk gemaakt met subsidie Toegankelijkheid van de Gemeente Utrecht.

Schilderijen Etienne en Hélène
Met de opbrengst van de mobiele collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt in 2021 gestart met de restauratie van de portretten van Etienne en Hélène uit de vaste opstelling in de Balzaal.

Fondsen en overheden die in het verleden hebben bijgedragen aan projecten zijn de volgende:
• ANWB Fonds
• De BankGiro Loterij (nu Vriendenloterij)
• Bonhomme Tielens
• Dioraphte
• Elise Mathilde Fonds
• Fentener van Vlissingen Fonds
• Fonds Erfgoedparels via de Provincie Utrecht
• Gemeente Utrecht
• KF Heinfonds
• Kickstart Cultuurfonds
• MAOC Gravin van Bylandt Stichting
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen
• Mondriaanfonds
• Nationaal Fonds Kunstbezit
• Prins Bernhard Cultuurfonds
• Rabobank Stimuleringsfonds
• SNS Reaal Fonds (nu Fonds 21)
• Stichting TBI
• Vereniging Rembrandt
• VSB Fonds
• VZW Natuurbehoud Pater David
• Zabawas