Schenkers

Donatie

Financiële steun draagt bij aan de doelen van Stichting Kasteel de Haar

Stichting Kasteel de Haar is het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland en behoort tot de internationale top van historische buitenhuizen. Een bezoek aan Kasteel de Haar voert bezoekers terug naar de hoogtijdagen van het kasteel en haar bewoners en de enorme rijkdom waarin de internationale jetset aan het begin van de 20ste eeuw leefde. De Haar toont de on-Nederlandse weelde waarin de bewoners en hun gasten leefden met een schat aan kunst- en cultuurhistorie.

Kasteel de Haar staat in de top-20 van Nederlandse musea met het grootste aantal bezoekers. Stichting Kasteel de Haar ontvangt geen Rijks- en Provinciale of Gemeentesubsidies voor de museale taak. De Haar is volledig aangewezen op eigen inkomsten uit kaartverkoop, activiteiten en evenementen.

Financiële steun, groot of klein, eenmalig of structureel, draagt bij aan het in stand houden en toegankelijk houden van kasteel en tuinen, aan onderzoek, aan educatie en aan het onderhouden en restaureren van de collectie.
Uw steun wordt zeer op prijs gesteld.

Een schenking kunt u overmaken met de volgende gegevens:

KvK Utrecht: 4126544
Rabobank Iban: NL86RABO0126956278
BIC: RABONL24
BTW: 8073.49.707.B01
Onder vermelding van donatie Kasteel de Haar 

Of gebruik gemakkelijk onderstaande QR code

“Met uw steun maakt u het verschil!”

 

Eenmalig of periodiek schenken
U kunt Stichting Kasteel de Haar eenmalig of periodiek schenken. U kunt eenmalig een bedrag schenken. Ook kunt u periodiek schenken: als u minimaal vijf jaar achtereenvolgens jaarlijks een bedrag schenkt op basis van lijfrente. Periodiek schenken kan fiscaal voordelig zijn als u schenkt volgens de Geefwet 2012-2017.

Extra fiscaal voordeel bij giften aan culturele sector
De Geefwet, waarmee giften aan de culturele sector worden gestimuleerd, is verruimd en verlengd tot en met 2017. Gevers worden hiermee gestimuleerd meer te geven aan cultuur.

Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling gaat tijdelijk een extra belastingvoordeel opleveren in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Een belastingplichtige in de inkomstenbelasting mag namelijk 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000,00 van de aan culturele instellingen gedane giften.

Voor de vennootschapsbelasting geldt dat 1,5 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag worden gebracht. Ook in de vennootschapsbelasting geldt dat deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000,00 van de aan culturele instellingen gedane giften. Deze extra giftenaftrek kan voor het eerst worden aangegeven bij de aangifte over het belastingjaar 2012. Deze aangifte doet mee in 2013. Uit: informatieblad Ministerie van Financiën over de Geefwet, p 3.

Meer informatie over giften aan goede doelen

Fonds op naam
U kunt ook uw eigen fonds op naam schenken of per erfstelling nalaten. U bepaalt zelf de doelstelling van het fonds ten behoeve van het behoud en onderhoud van Stichting Kasteel de Haar. Een fonds op naam is een apart en zichtbaar onderdeel van Stichting Kasteel de Haar. Een fonds op naam is mogelijk vanaf € 50.000,-

Vrijstelling
Stichting Kasteel de Haar is door de belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling en hiermee vrijgesteld van schenkingsrecht.

Kijk hier voor de registratie van Stichting Kasteel de Haar als culturele ANBI.

 

Eenmalige schenkingen

 Schenkingen aan Stichting Kasteel de Haar zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. De aftrekbaarheid van de eenmalige gift hangt samen met de hoogte van uw inkomen. Hierbij geldt, hoe hoger het inkomen, des te hoger de drempels.
De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw ‘drempelinkomen’, maar minimaal € 60,00. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Hoe werkt het in de praktijk?
Stel, u heeft een jaarinkomen van € 25.000,00 dan is de drempel € 250,00 en het maximum aftrekbare bedrag € 2.500,00. Als u € 2.500,00 schenkt is het bedrag van € 2.250,00 aftrekbaar (€ 2.500,00 gift – de drempel van € 250,00 = € 2.250,00). Bij een belastingtarief van bijvoorbeeld 52% kost de schenking u geen € 2.500,00 (wat Stichting Kasteel de Haar wel ontvangt), maar € 1.330,00.

Om maximale giftenaftrek te realiseren bij gewone giften dient er minimaal 11% van het verzamelinkomen voor persoonsgebonden aftrek geschonken te worden.

U kunt met de schenkcalculator uw fiscale voordeel van de eenmalige gift berekenen.

Wilt u een eenmalige schenking doen aan Stichting Kasteel de Haar? Maak dan gebruik van onderstaande QR code:

 

periodieke schenkingen 

Bij periodieke schenkingen is deze fiscale drempel niet van toepassing als in een schenkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat u minimaal 5 kalenderjaren een vast bedrag overmaakt aan de ANBI-instelling. De wetgever spreekt dan van structurele ondersteuning van een goeddoel-instelling en gunt de donateur de volledige aftrek. Deze aftrek kun u vergelijken met de hypotheekrenteaftrek. Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u 35% tot 52% van de schenking terug. Wilt u een periodieke schenking aan Stichting Kasteel de Haar doen, kijk hier voor meer informatie.
(bron: www.anbi.nl)

Schenkt u Stichting Kasteel de Haar een jaarlijks bedrag voor tenminste 5 kalenderjaren, dan is het belastingvoordeel het grootst. Deze periodieke schenking krijgt de vorm van een lijfrente die wordt vastgelegd in een notariële akte. De betalingen stoppen wanneer de verzekerde persoon, normaliter de schenker zelf, tussentijds komt te overlijden.

Hoe werkt dit in de praktijk?
Stel u doet een 5-jaarlijkse schenking (periodieke schenking) aan Stichting Kasteel de Haar van € 1.000,00 per jaar (Stichting Kasteel de Haar voldoet de notariskosten bij giften vanaf €- 500,00 per jaar). Stichting Kasteel de Haar ontvangt dan daadwerkelijk € 1.000,00. U mag vervolgens in uw belastingaangifte een fiscale aftrekpost opvoeren van
€ 1.250,00 (= 125% van € 1.000,00). Bij de belastingschijf van 52% bedraagt de aftrek € 650,00. De netto kosten van uw schenking zijn voor u € 350,00 per jaar (€ 1.000,00 schenking – € 650,00 aftrekposten = € 350,00).

U kunt met de schenkcalculator uw fiscale voordeel berekenen en bekijken wat u extra kunt schenken dankzij het belastingvoordeel.

 

Uiteraard staat het u geheel vrij om een bedrag naar keuze aan Stichting Kasteel de Haar te schenken, iedere bijdrage is zeer welkom.

Download de schenkingsovereenkomst voor een periodieke schenking aan Stichting Kasteel de Haar, vul deze in en stuur naar Stichting Kasteel de Haar, Kasteellaan 1, 3455 RR Haarzuilens.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anetta de Jong, directeur Kasteel de Haar via a.de.jong@kasteeldehaar.nl en 030-6778528.