De restauratie van “Lu Xing”

De restauratie van de Chinese wijsgeer

Momenteel verblijft het porseleinen beeld dat ‘bij ons in het kasteel’ de Chinese Wijsgeer wordt genoemd in het restauratieatelier van Daniela Stojkoviç in Amsterdam. Het beeld stamt uit de Qingdynastie, is 19e-eeuws en afkomstig uit China. Zeer waarschijnlijk kochten de baron en barones het in Parijs bij een van de vele antiquairs met een ruime collectie Chinoiserie.

Lu Xing is een taoïstische god en maakt deel uit van Fu Lu Shou: drie Chinese geluksgoden. Deze goden staan in bijna ieder Han-Chinees gezin. Helaas ontbreken de twee andere beelden op Kasteel de Haar. Ze zijn er, voor zover bekend, ook nooit geweest. Lu Xing is gekleed in een mandarijnenpak en draagt een ruyi-scepter. Net als in de Europese cultuur staat de scepter voor macht, maar brengt ook geluk.

In het getemperde licht en de volheid van het kasteelinterieur moet het de bezoekers zijn ontgaan dat Lu Xing zo ontzettend gehavend was. Zijn vingers ontbraken, zijn baard was gebroken en vele scheuren liepen dwars over de verfijnde decoratie. Pas in het restauratie-atelier en na het verwijderen van de retouches, gips, lijm en lakken, werd duidelijk hoe erg het beeld er aan toe is. Het moet ooit gevallen zijn. Het is in talloze stukken gebroken geweest. Daniela gaat allereerst zorgen dat de constructie weer solide wordt en gaat dan minutieus de storende scheuren retoucheren.

Tijdens het schoonmaakproces werd duidelijk dat midden achter op het beeld een van oorsprong ronde uitsparing aanwezig is. Deze was dichtgesmeerd met gips en gedecoreerd. De functie van dit gat is tot op heden onbekend. Mogelijk kon het beeld gedragen worden of stond het verankerd op een console met en steun in de rug.