De bel etage

De Main Hall

De Main Hall fungeerde in september als een soort hotellobby. Overal stonden dan gezellige banken, lage tafeltjes en grote palmen. Ook was dit de plek waar gasten zich aan het einde van de dag verzamelden voor het aperitief. Om iedereen aan tafel te krijgen, gebruikte men een Tibetaanse Bel die als gong fungeerde. Deze hal is prachtig gedecoreerd, kosten noch moeite werden gespaard.

De Eetzaal

Wegens restauratie kunt u de Eetzaal momenteel niet bezichtigen tijdens uw bezoek aan Kasteel de Haar. Onze excuses voor het ongemak.

De bibliotheek

De Bibliotheek is de eerste ruimte die bij de restauratie gereed kwam. Om dat te vieren en om baron van Zuylen te stimuleren om met het project verder te gaan liet Cuypers hier in 1893 een lunch voor de baron plaatsvinden. Het menu is bewaard gebleven.

Oorspronkelijk zou deze kamer als eetkamer bedoeld zijn, maar daar is al spoedig van afgeweken. Oorspronkelijk wordt hij ook de “Salle de Famille” genoemd.

De Ridderzaal

De Ridderzaal heeft zijn oorspronkelijke afmetingen behouden, zoals deze aangetroffen werden in de ruïne. De merkwaardige trapeziumvormige ruimte en de nauwe vensters met spitsbogen, die diep in de brede muur zijn ingemetseld, zijn hier het bewijs van. Doordat de binnenmuur breder is dan de buitenmuur, krijgt men in de Ridderzaal de indruk dat het plafond van boven naar beneden schuin loopt. Dit is echter optisch bedrog.

De balken van de zoldering zijn bedekt met de wapenschilden van de Van Zuylens en verwante geslachten. Ook is op een aantal balken diverse malen een Davidsster afgebeeld als eerbewijs aan de Joodse afkomst van Hélène de Rothschild.

 

De balzaal

De Balzaal verbeeldt een ander aspect van het middeleeuwse leven; hier zijn troubadours en het hofleven te vinden. In deze ruimte organiseerden de baron en barones diverse feesten, waaronder het beroemde ‘Bal Masque’ (gemaskerd bal). Van zeer grote kunsthistorische waarde zijn de beide 16e-eeuwse Brusselse wandtapijten. Het linker tapijt toont de Schepping van de wereld in zes dagen en de Zondeval. Het rechter wandtapijt verbeeldt de Triomf van Christus.

In de Balzaal vindt men het schouwspel ‘Le Château de l’Amour’, het Kasteel van de Liefde, met daarnaast een echte minstreelgalerij. In drie scènes verbeeldt het de hoofse liefdesgeschiedenis van een jongeman die zijn geliefde schaakt. Het reliëf is uitgehouwen uit één blok kalkzandsteen van 2000 kilo! De muzikanten bevonden zich tijdens het gemaskerd bal op de minstreelgalerij. Daar konden ook gordijntjes gesloten worden, zodat ze geen zicht hadden op de festiviteiten in de zaal.